شروین مشایخ

شروین مشایخ

طراح تجربه کاربری، طراحی محصول و مدیریت محصول

سوابق کاری و حرفه ای
 • مدیر ارشد محصول ـ بانک آینده ـ۹۸
 • مدیر طراحی محصول ـ جیبیت ـ ۹۷
 • مدیر طراحی محصول ـ NH Group ـ ۹۶
 • مشاور دیجیتال ـ آژانس ایرانیان رسانه ـ۹۶
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتالـ آژانس تبلیغاتی ایران نوین ـ ۹۶
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتالـ بانک ملت ـ ۹۶
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتالـ آژانس تبلیغاتی Limitlines ـ ۹۵
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتال ـ ایرانسل ـ ۹۵
 • طراحی تجربه کاربری و مشاور دیجیتالـ SMEG ـ ۹۵
 • مدیر محصول و مشاور دیجیتالـ Zoodel ـ ۹۴
 • مدیر طراحی محصول ـ Orient Swiss ـ ۹۳
 • طراحی تجربه کاربری ـ آواتک ـ ۹۲
 • مدیر محصول و مشاور دیجیتالـ پرداخت ـ ۹۲
 • طراحی تجربه کاربری ـ مبین نت ـ ۹۲
 • طراحی تجربه کاربری ـ چرم مشهد ـ ۹۱
 • مدیر طراحی تجربه کاربری ـ آژانس تبلیغاتی داروگ ـ ۹۱
 • مدیر طراحی تجربه کاربری ـ آژانس تبلیغاتی Mindhard ـ ۹۰
 • مدیر بخش طراحی وب ـ زمان گرافیک ـ ۸۸
دوره های مدرس در مدرسه اینورس
UI و UX

17 جلسه | 51 ساعت

طراحی احساسی محصولات

10 جلسه | 30 ساعت