مجید آب پرور مجید آب پرور

طراحی تجربه و رابط کاربری

مهدی ابوطالبی مهدی ابوطالبی

• مدرس Unreal Engine | 3D Artist

رسول احمدی رسول احمدی

Visual developmen artist

علیرضا اردوبادی علیرضا اردوبادی

• موسس مدرسه اینورس | Visionary Entrepreneur, Strategic Coach, Founder of INVERSE School

مونا افروغ مونا افروغ

سراجی سنتی و کیف دوزی صنعتی