کارگاه 4 روزه BizUP

در حال برگزاری

14 و 15 و 21 و 22 آذر 1398

رضا آقارحیمی، سهراب مستقیم

کارگاه سفر از محصول به تجربه

1 آذر 1398

صالح برادران امینی

کارگاه عکاسی Fine Art، از ایده تا اجرا

30 آبان -- 1 آذر 1398

پیمان نادری

کارگاه طراحی محتوای اثر بخش

11 و 18 مهر 1398

سجاد بهجتی