معارفه دوره «طراحی و ساخت کفش»

در حال ثبت نام

5 اردیبهشت 1398

محمد حسن خالصی

معارفه دوره‌ "مدیریت برگزاری رویداد"

29 فروردین 1398

سامان خسروانی

کارگاه ارزش، هدف... حرکت

دکتر محمدرضا رجبی شکیب

کارگاه نیم‌روز تبلیغات

علیرضا اردوبادی، شهرزاد اسفرجانی، رضا اسلام‌پناه، مسعود سعیدی، میترا شاهسوند، صفا صیرفی، پژمان فخاریان، سام نفیسی، مورات یاووز